Damir Miloš , Vinodolske ljetne noći, Hotel Balatura, Tribalj.

18.07.2008